Croeso i wefan Deintyddfa Penlan


Trefnu Apwyntiad

English

Amdanom Ni


Practis teuluol ydyn ni sy’n cynnig gofal deintyddol gwych yng nghalon Pwllheli. Adeilad rhestredig gradd 2 yw cartref y ddeintyddfa a hynny yng nghanol y dref ac rydym yn falch iawn o fod wedi meithrin sylfaen driw o gwsmeriaid o bob rhan o Ben Llŷn.

Mae Deintyddfa Penlan yn cynnig amrywiaeth o driniaethau - o archwiliadau deintyddol rheolaidd a glanhau proffesiynol i’r teulu i gyd i waith deintyddol cosmetig modern er mwyn rhoi gwell gwên i chi.

Byddwn bob tro’n dewis opsiynau cynaliadwy sy’n garedig i’r amgylchedd pan fydd modd, a hynny ym mhob rhan o waith y practis gan ymdrechu i wella ein harferion amgylcheddol o’r naill flwyddyn i’r llall.

Mae ein tîm proffesiynol a chyfeillgar yn barod i sgwrsio efo chi am eich anghenion...croeso i chi gysylltu.

Amdanom Ni

Deintyddfa Penlan - Adeilad a'r Tîm

Instagram