Deintyddfa Penlan


Cysylltu gyda ni

Cartref > Triniaethau

Triniaethau


Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau deintyddol, gan gynnwys:

All routine dental services

Pob gwasanaeth deintyddol arferol


Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

Aleinio orthodontig (cyn bo hir)

Aleinio orthodontig (cyn bo hir)


Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

Smilefast

Argaenau Cyfansawdd ‘Smilefast’


Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

Triniaeth gwynnu dannedd ‘Phillips Zoom’


Mae dau opsiwn ar gael:

  • Pecynnau gwynnu dannedd cartref
  • Gwynnu dannedd yn y swyddfa
Facial aesthetics

Triniaethau aesthetig i’r wyneb


Mae Elsbeth wedi hyfforddi’n ddiweddar yn Sefydliad Hyfforddi Dr Bob Khanna i ddarparu triniaethau aesthetig fel hyn.

Prisiau


Edrychwch ar ein rhestr brisiau am ragor o fanylion am ein gwasanaethau a chroeso i chi gysylltu â ni i drafod eich gofynion gyda’n tîm cyfeillgar.

Rhestr Prisiau

Cynllun talu misol


Yn ddechrau o £10.50 y mis, 35c y diwrnod

  • 2 archwiliad deintyddol
  • 2 glanhau a sgleinio
  • Pelydrau-x
  • Gostyngiad o 10% ar unrhyw driniaeth ychwanegol

Cliciwch ar un o'r opsiynnau isod am fwy o wybodaeth:

Cynllun Gofal Llawn Penlan

Cynllun Gofal Ataliol Penlan