Deintyddfa Penlan


Cysylltu gyda ni

Cartref > Prisiau > Cynllun talu misol

Cynllun talu misol (DPAS)


Mae gennym sawl cynllun i weddu i’ch anghenion personol.

Cynllun Sylfaenol

£10.50 y mis
2 archwiliad y flwyddyn am ddim gan ddeintydd
2 driniaeth glanhau a sgleinio y flwyddyn am ddim gan ddeintydd
Gwarchodaeth ddeintyddol frys drwy’r byd

Cynllun Sylfaenol

Cynllun Gofal Llawn

Bydd y deintydd yn eich asesu ac yn dewis y band mwyaf priodol i chi. Bydd hyn cael ei asesu/deilwra i bob unigolyn

Band A: £13.00 y mis
Band B: £18.60 y mis
Band C: £23.60 y mis
Band D: £28.50 y mis
Band E: £35.50 y mis

Cynllun Gofal Llawn Penlan