Deintyddfa Penlan


Cysylltu gyda ni

Cartref > Prisiau > Ariannu

Ariannu


Rydym yn falch o gynnig taliadau di-log 0% i’n cleifion dros gyfnod o 12 mis.

Tabeo Finance yw un o’r prif ddarparwyr cyllid ym maes gofal iechyd yn y DU.

Mae ein hopsiynau cylido’n golygu bod cleifion yn gallu rhannu cost unrhyw driniaeth i’w gwneud yn fwy fforddiadwy drwy dalu’n fisol.

Dim ond 5 munud o’ch amser fydd ei angen i wneud cais a bydd penderfyniadau ynghylch credyd yn cael eu gwneud o fewn eiliadau.

Mynnwch sgwrs efo’n tim i gael gwybod rhagor.