Deintyddfa Penlan


Cysylltu gyda ni

Cartref > Prisiau

Prisiau


Yn Neintyddfa Penlan, gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau deintyddol a chosmetig am brisiau cystadleuol. Rydym yn cynnig yr hyblygrwydd i’n cleifion dalu am driniaethau fesul triniaeth, drwy gynlluniau talu DPAS misol, neu drwy daenu cost y driniaeth drwy wneud cais am gyllid. Cliciwch ar yr opsiynau isod i gael gwybod rhagor.

Triniaeth

Dechrau o

Archwiliad claf newydd

£65

Archwiliad rheolaidd

£50

Archwiliad clinigol, glanhau a sgleinio gyda deintydd

£60

Hylenydd

£60

Llenwi dant

£90+

Tynnu Dant

£90+

Llenwi llwybr y gwraidd

£300+

Radiograff

£11+

Dannedd gosod llawn top a llawn gwaelod

£950

Dannedd gosod llawn top NEU llawn gwaelod

£500

Dannedd gosod rhannol

£600

Dannedd gosod valplast

£550

Coron newydd

£500

Ailosod coron

£85

Pontydd (fesul uned)

£450-£550

Apwyntiad brys

£65

Argaen

£450

Argaen (composite)

£250

Gwynnu dannedd

£300

Bondio Ymyl Cyfansawdd

£150

Invisalign

£3000+

Gard Ceg

£85

Gard Ceg Nos

£85

Air Flow Go (Tynnu Staen)

£40

Rydym yn cynnig cynllun talu misol a chynllun ariannu hefyd. Am fwy o wybodaeth cliciwch isod;

Cynllun talu misol


Cynllun talu misol

Ariannu


Ariannu