Deintyddfa Penlan


Cysylltu gyda ni

Cartref >Triniaethau > Sythu Orthodontig

Sythu Orthodontig


 

Rydym yn cynnig triniaethau arbenigol i sythu’r dannedd gan ddefnyddio naill ai Invisalign neu Cfast. Bydd y deintydd yn asesu eich dannedd er mwyn penderfynu a fyddai’r driniaeth yn addas i chi. Os yw’r driniaeth yn briodol, Gallwn sganio dannedd gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf sef ein sganiwr iTero i greu efelychiad digidol 3D er mwyn gweld sut olwg fydd ar eich dannedd ar ol y driniaeth sythu. Yna, mi gewch gyfle i drafod opsiynau triniaeth efo’r deintydd a phenderfynu a ydych am fwrw ymlaen neu beidio.

Mae’r ymgynghoriad am ddim, ac mae pris y triniaethau’n dechrau o £2000. Gallwch fanteisio ar ein cynlluniau cyllido os dymunwch chi i dalu am y triniaethau hyn.