Deintyddfa Penlan


Cysylltu gyda ni

Cartref > Triniaethau > Triniaethau Aesthetig (heb lawdriniaeth)

Triniaethau Aesthetig (heb lawdriniaeth)


Rydym yn cynnig nifer o driniaeth aesthetig heb lawdriniaeth i’r wyneb ac rydym yn ymfalchio yn y gwasanaeth moesegol a phroffesiynol y byddwn yn ei roi i’n cleifion.

Un o’r dulliau mwyaf effeithiol o wella’ch ymddangosiad ac edrych yn iau yw llyfnhau man linellau a chrychau ar y croen. Byddwn yn defnyddio tocsin Botulium (azzalure neu botox), sydd wedi cael ei ddefnyddio ers dros 25 o flynyddoedd, sy’n ddiogel iawn ac y gellir ei roi i gleifion heb fawr ddim effaith annifyr. Mae’r weithdrefn yn un syml iawn, ac fel rheol, bydd angen rhwng 7 ac 14 diwrnod ichi weld yr effaith lawn. Gan amlaf, fe welwch wahaniaeth ar ol un driniaeth ac fe all yr effeithiau bara hyd at 4 mis.

Prisiau

1 ardal (e.e. llinellau cuchio, talcen neu ar gornel y llygaid): £150

2 ardal (e.e. talcen a llinellau cuchio): £190

3 ardal (e.e. talcen, llinellau cuchio a chorneli’r llygaid): £240

Ceseiliau (Chwysu'n ormodol): £200 y gesail

Derma Fillers (gwefus top a gwaelod, canlyniad yn para 6 i 12 mis): £250

Dynes yn cael triniaeth aesthetig heb lawdriniaeth i’r wyneb