ARGYFWNG?

EMERGENCY?

01758 613 341

Ar ol oriau gwaith:

Out of hours:

08 45 46 47

Cwblhewch ein arolwg byr:

Complete our short survey:

Triniaethau

Rydym yn cynnig yr Triniaethau yma am prisiau fforddiadwy:

Archwiliadau

Glanhau

Llenwad Gwreiddyn

Apwyntiadau brys

Dannedd Gosod

Gwynnu

Ac llawer mwy Gweld mwy >>

Treatments

We provide a range of treatments, all at affordable prices:

Inspections

Cleaning

Root Canal Filling

Emergency Appointments

Dentures

Teeth Whitening

And many other treatments  See more >>

Cysylltwch a ni
Get in Touch
  • Facebook Page

Oriau Agor / Opening Times:

 
WYTHNOS 1 / WEEK 1
Dydd Llun / Monday                AR GAU / CLOSED

Dydd Mawrth / Tuesday          8:20 – 1:00 / 2:00 – 5:00

Dydd Mercher / Wednesday   8:20 – 1:00 / 2:00 – 5:00

Dydd Iau / Thursday                8:20 – 1:00 / 2:00 – 5:00

Dydd Gwener / Friday             8:20 – 1:00 / 2:00 – 5:00

WYTHNOS 2 / WEEK 2
Dydd Llun / Monday                8:20 – 1:00 / 2:00 – 5:00

Dydd Mawrth / Tuesday          8:20 – 1:00 / 2:00 – 5:00

Dydd Mercher / Wednesday   8:20 – 1:00 / 2:00 – 5:00

Dydd Iau / Thursday                AR GAU / CLOSED

Dydd Gwener / Friday             AR GAU / CLOSED

© 2018 DEINTYDDFA PENLAN DENTALCARE